ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις με τη συμπλήρωση γραπτού ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο δόθηκε για συμπλήρωση σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικό προσωπικό του Γυμνασίου με Λ.Τ Φούρνων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022.  Ο αριθμός του δείγματος μας ανέρχεται συνολικά σε 25.

Bιβλιογραφία: "ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ" Δεύτερη Έκδοση - Αθήνα 2019.

copyright © all rights reserved 2022-23 

Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε